Ana Sayfa Manşet 3 Ocak 2018 61 Görüntüleme

Tekirdağ Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, Kasım 2017

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü 2017 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Tekirdağ ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

2017 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 263 630’dur.

2017 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam 263 630 motorlu kara taşıtının;
140 263’ü (%53,2) otomobil, 5 330’u (%2,0) minibüs, 5 278’i (%2,0) otobüs, 43 645’i (%16,6) kamyonet, 10 373’ü (%3,9) kamyon, 27 957’si (%10,6) motosiklet, 704’ü (%0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 30 080’i (%11,4) de traktörlerden oluşmaktadır.
Tekirdağ’da Kasım ayında 7 904 adet taşıtın devri yapıldı. Devir, noterler aracılığı ile ikinci, üçüncü ve daha fazla el değiştiren taşıtları ifade etmektedir. Tekirdağ’da devri yapılan toplam
7 904 taşıt içinde otomobil %67,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %16,3 ile Kamyonet, %5,5  ile Traktör ve %3,8 ile Motosiklet takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların %6,6’sını ise Kamyon, Otobüs, Minibüs ve Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ İlinde 2017 yılı Kasım ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 1 138 adet (%0,4) ve bir önceki yılın aynı ayına göre 15 149 adet (%6,1) artarak 263 630 adede ulaşmıştır. 

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2017 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 22 134 792 adet araç bulunduğu görülmektedir. Tekirdağ ili toplam 263 630 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının Yüzde 1,2’sine sahiptir.   

Tekirdağ ilinde 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; Özel Amaçlı Taşıt sayısı (%13,4), Otomobil (%7,3) ve kamyonet sayısı (%6,8)  şeklinde gerçekleşmiştir.

Motorlu Kara Taşıtları 2016 Kasım 2017 Kasım Değişim (%)
Otomobil 130 753 140 263 7,3
Minibüs 5 307 5 330 0,4
Otobüs 5 036 5 278 4,8
Kamyonet 40 868 43 645 6,8
Kamyon 10 129 10 373 2,4
Motosiklet 26 499 27 957 5,5
Özel amaçlı 621 704 13,4
Traktör 29 268 30 080 2,8
Toplam 248.481 263.630 6,1

    
Kenan ÇELEBİ

Bölge Müdür V.

borsa

Yorumlar

Tema Tasarım | Osgaka.com